Catch Up

Vrijwilligerswerk gaat om kleine wonderen


Een gesprek met Lucas Bolsius, eerste burger van Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen


Wat voor vrijwilligerswerk doet u vooral?

Wij gaan de eerste week van juni naar Lourdes met groepen bedevaartgangers. Dat doe ik al 40 jaar. Mijn vader ging als arts al als medisch begeleider van bedevaartreizen mee driemaal per jaar vanuit Rotterdam Vliegveld Zestienhoven. Zo ging je ook daaraan meedoen als zoon in een gezin van zeven. Sinds 2006 organiseer ik deze reizen onder de naam Pellereizen (van Pelle, mijn zoon, wiens naam weer is afgeleid van pelgrim) samen met mijn vrouw Marica die als verpleegkundige medisch onderlegd is. Je gaat met mensen op pad die de kwetsbaarheid van het leven meemaken. Wij gaan altijd in juni en de dag dat wij terugkomen na wat evaluatie gaan wij alweer de eerste voorbereidingen treffen voor het jaar erop. Toen ik net in Amersfoort kwam was het ook zoeken wie voor de kinderen, die toen nog veel jonger waren, een goede oppas kon worden als wij gingen reizen. Daar zijn goede vriendschappen uit ontstaan. Daarnaast help ik onder andere ook via de sporten van kinderen zoals de schaatsclub, waarbij ik ook soms gewoon boterhammen sta te smeren in plaats regel en organiseren. Eigenlijk ben je als vrijwilliger het hele jaar min of meer daar mee bezig.

Heeft dit vrijwilligerswerk invloed op uw werk als burgemeester?

Sommige vaardigheden in het omgaan met mensen ontwikkel je in het vrijwilligerswerk en kun je ook in de politiek inzetten. Naast onder andere de organisatorische kant, is er in het burgemeesterschap ook zoiets wat je kan noemen een pastorale kant. Mensen steunen en woorden leren geven aan wat je meemaakt als je de kwetsbaarheid van het leven ziet bij concrete mensen. Dat zie je bijvoorbeeld bij troost schenken in verdrietige situaties en dat kan ook bijvoorbeeld zijn als een beslissing moet worden genomen iemand nog een kans te bieden zijn gedrag te verbeteren, terwijl eigenlijk een woningsluiting de volgende stap is vanwege grote overlast en overtredingen.
Als mens kan vrijwilligerswerk ook een ontdekkingstocht naar jezelf in. Zoals ieder mens heb ook ik verschillende rollen. Voor mij houden deze nu vooral in die van burgemeester, vader, echtgenoot, en vrijwilliger; rollen waarin je je er ook van bewust wat er wanneer van je verwacht wordt. Tegelijkertijd neem je dezelfde mens Lucas Bolsius overal in in die rollen mee.

Vrijwilligerswerk is een soort civiele kracht hoor je wel eens. Hoe ziet u dat in Amersfoort?

Onze gemeente is de afgelopen 50 jaar enorm gegroeid van 80.000 naar zo’n 160.000 inwoners. En toch - en dat hoor ik juist ook van buiten de gemeente - hebben wij op de een of andere manier het overzichtelijke nabije gemeenschapsgevoel weten te behouden. Een voorbeeld: een paar jaar geleden in Vathorst ontmoette ik iemand in de vluchtelingenopvang druk bezig onze taal te leen. Recent kwam ik deze persoon weer tegen, terwijl hij nu op zijn beurt andere nieuwkomers aan het helpen was met taallessen. Om iets terug te geven wat je ook zelf ontvangen hebt, ook dat is voor mij zo’n soort civiele kracht.

Hoe kunnen mensen vrijwilligerswerk bevorderen?

Vraag niet meteen 100% van de vrije tijd van mensen, meer iets van 20%. Als mensen het inspirerend en gewoon ook leuk gaan vinden, gaan ze als het ook praktisch uitkomt vanzelf meer doen. Vrijwilligerswerk geeft namelijk ook veel terug: energie om met anderen de wereld een stuk mooier te maken. Vrijwilligerswerk kan zo ook bevrijdend werken: het maakt energie en soms talenten los waarvan je niet wist dat je deze in je had.
Voor de Lourdesreizen hebben wij gelukkig nog voldoende vrijwilligers, waarbij jongeren wel meer nodig worden. Want vrijwilligerswerk vergrijst, terwijl ik zelf heb ervaren dat het iets van alle generaties kan zijn en zo het beste kan werken.

Uw reizen naar Lourdes voeren u door half Europa. Is er iets Europees aan dit vrijwilligerswerk?

In en rond Lourdes zie je Europa in een notendop. Dat je onderdeel bent van een grotere gemeenschap met een gezamenlijke traditie en geschiedenis. Los van Europa als organisatie van landen, is het vooral ook een gemeenschap van mensen die iedere dag weer iets moois van hun leven hier willen maken. Iedere dag die welbeschouwd ook een reis is, waar je op verschillende manieren geheeld kunt worden. ‘Kleine wonderen’ kunnen zichtbaar worden, wanneer je goed kijkt als mensen van goede en vrije wil..