Schrijven en redigeren 

Goede gedachten, geslepen pennen en rake woorden

Het effect van een goede tekst kan zo overdonderend zijn dat deze zelfs de loop van de geschiedenis kan veranderen. Lees – en luister! – maar eens naar toespraken van Winston Churchill: “I have nothing to offer but blood, toil, sweat and tears” of Martin Luther King: “I have a dream that one day…” Een goede tekst, dat wil zeggen, de juiste boodschap in de juiste vorm voor het juiste lezerspubliek, kan op het juiste moment mensen in beweging krijgen of troost bieden. Of simpelweg informatie helder, aantrekkelijk en effectief overbrengen.

THIS Ideas wil jou graag helpen dit goede teksten te maken, door ze voor je (als copy- of ghostwriter) of met je (als redacteur en/of corrector) te schrijven.

Wat voor tekst is nodig en wat kan THIS Ideas produceren?
Sommige teksten onderzoeken iets op weg naar meer begrip en/of een mening; denk aan essays, columns, interviews en reportages. Andere, zoals recensies en product-evaluaties, geven informatie en/of een mening en beoordeling, zodat je als lezer je eigen conclusies kunt trekken of je een product gaat kopen. Dit soort teksten kan THIS Ideas maken.
Wil je een bepaalde grotere tekst, zoals bijvoorbeeld een boek over je organisatie, je levensverhaal of voor naar aanleiding van een bepaalde gelegenheid (opening, product-lancering, afscheid of jubileum) dan kan THIS Ideas de productie hiervan op zich nemen, als schrijver.

Daarnaast kan THIS Ideas ook zakelijke, journalistieke en commerciële teksten van anderen corrigeren en redigeren op match boodschap, stijl, publiek(effect). Zowel losse teksten als ook bundels, boeken en dergelijke. Van tekst-redactie tot en met het compleet verzorgen van een uitgave (dus inclusief aansturen vormgeving, drukker enz.). Voor specifieke literaire teksten, zoals gedichten of langere verhalen, verwijs ik graag naar de pagina’s Boeken en verhalen en Gedichten

Werkwijze
THIS Ideas werkt niet met betaling per geschreven en/of geredigeerd woord, omdat aantal woorden niet zoveel zegt over de hoeveelheid te verrichten werk. Sterker nog, het kan soms relatief arbeidsintensiever zijn om korte en krachtige boodschappen te schrijven. Tarieven hiervoor zijn opvraagbaar. Bij grotere, samengestelde teksten, zoals boekwerken, bundels enz. maken we een uitgebreide projectbegroting. Dit geldt ook voor teksten die meer eigen research vergen (bijvoorbeeld via interviews of deskresearch) voordat een effectieve tekst kan worden opgesteld. In geval van opmaak, lay out inclusief illustraties enz. zal natuurlijk met een aparte vormgever gewerkt worden.

Contact opnemen?
Mail Bas Aghina via [email protected] of bel 06 - 28 236 751.

VOORBEELDEN

Essays en recensies

 
Interviews
Intermezzi (interviewreeks) in CDV:

  • ‘Chinese toeristen in Giethoorn’, interview met Wim Brus, China’s groei, herfst 2019, p. 92 – 93. 
  • `We hebben nuchtere bestuurders nodig met een solidair hart.”, interview met Karsten Klein, Christendemocratie: voor het volk, door het volk, zomer 2017, p. 86 – 87.
  • ‘Er is behoefte aan een verbindende partij met een gemeenschapsverhaal’, interview met Josse de Voogd, politiek sociaalgeograaf, De toekomst van politieke partijen, lente 2017, p. 90 – 91.
  • ‘Sociale media ondersteunen echte ontmoeting’, interview Sander van Waveren, Burgerschap in een technodemocratie, herfst 2016, p. 96 – 97.

 
Redactiewerk

  • Lid Redactieraad Christendemocratische Verkenningen (CDV), kwartaalblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Boom Tijdschriften, Amsterdam. Kernredactie Brieven aan de lijsttrekker (herfst 2020) en China’s Groei (herfst 2019).
  • Eindredactie en auteur: Ir. M.E.D.A. Nota e.a., Service Leven Agreements in 2000 en verder i.s.m. FMN en NvTG, Domesta (eigen beheer), Zeist, 2000.
  • Eindredactie en auteur: Facilitair Organiseren. Bedrijfskundige thema’s gezondheidszorg, Domesta, Zeist, 1998.
  • Co- & ghostwriter vakartikelen bladen zoals Facility Management Magazine, Facto Magazine, Ziekenhuis en Instelling en andere vakpers. Zie: foto’s
  • 1986 – 1990: Redacteur en later hoofdredacteur Epimedium, maandblad van de Faculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht.